Heeft de ontvanger uw verzoek om uitstel van betaling, een betalingsregeling, kwijtschelding van een aanslag afgewezen, dan kunt u tegen deze beslissing administratief beroep aantekenen bij de Directeur Wettelijke Taken.

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt 10 dagen na de dagtekening van de beslissing van de ontvanger. Indien de Directeur uw beroep ongegrond heeft verklaard, dan kunt u deze beslissing voorleggen aan de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman zal dan oordelen of de Belastingdienst op basis van de Leidraad Invordering 2008 behoorlijk heeft gehandeld. In het onderstaande rapport kunt u lezen hoe de Nationale ombudsman de behoorlijkheidstoets uitvoert.

Rapport Nationale ombudsman 2019/005: Invorderen vanuit het burgerperspectief.