Indien in uw situatie een bepaalde wettelijke regeling zeer onredelijk uitvalt, kunt u mogelijk een beroep doen op de hardheidsclausule. De hardheidsclausule geldt echter alleen als de wet een gevolg heeft dat niet bedoeld is en voorkomen zou zijn als de wetgever dit gevolg had voorzien.

Alleen als de wet eigenlijk anders had moeten luiden, kan de hardheidsclausule van toepassing zijn. Het verzoek om toepassing van de hardheidclausule kunt u indienen bij het Ministerie van Financiën. Een afwijzende beslissing van het Ministerie van Financiën kunt u voorleggen aan de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman zal dan beoordelen of deze beslissing behoorlijk is genomen en voldoende is gemotiveerd.

In het onderstaand rapport heeft de Nationale ombudsman geoordeeld dat de minister, althans de staatssecretaris, niet inzichtelijk heeft gemaakt waarom belastingplichtige geen aanspraak kan maken op de reorganisatievrijstelling voor de overdrachtsbelasting. De Nationale ombudsman heeft de klacht gegrond verklaard wegens schending van het motiveringsvereiste.

De Nationale ombudsman heeft de minister van Financiën in overweging gegeven de beslissing op het verzoek om toepassing van de hardheidsclausule te heroverwegen en bij de beslissing rekening te houden met hetgeen in de beoordeling is overwogen.

Rapport Nationale ombudsman 2014/020: Verzoek toepassing hardheidsclausule.