Over de jaren 2020 en 2021 hoeft niet te worden voldaan aan het urencriterium van 1225 uren om in aanmerking te komen voor de startersaftrek, zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de fiscale oudedagsreserve (de FOR).

Voor het jaar 2020 is goedgekeurd dat u over de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 ervan uit mag gaan dat u tenminste 24 uur per week heeft besteed aan uw onderneming, ook indien u dit aantal uren niet daadwerkelijk heeft besteed aan uw onderneming. Voor het jaar 2021 geldt hetzelfde voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.