Wilt u een onbelaste vergoeding voor thuiswerken betalen aan uw werknemers, dan kunt u dit jaar (2021) nog gebruiken van de verruimde werkkostenregeling (WKR).

Deze bedraagt in 2021 tijdelijk 3% van de totale loonsom, met een maximum van € 400.000,-. Dus indien u een loonsom heeft van € 400.000,- dan mag u in totaal € 12.000,- onbelast vergoeden aan uw werknemers. Bij een loonsom van meer dan € 400.000,- geldt voor het meerdere een percentage van 1,18%.

Het Nibud heeft berekend dat thuiswerkende werknemers ongeveer € 2,- per dag aan kosten maken voor elektra-, water en gasverbruik, thee, koffie en afschrijving van bureau en bureaustoel. De hoogte van de onbelaste thuiswerkvergoeding zou dus bijvoorbeeld vastgesteld kunnen worden op € 2,- per dag per werknemer, mits het totaal aan vergoedingen onder de WKR valt.