Op basis van de belastingverdragen tussen Nederland - België en Nederland- Duitsland zijn de dagen dat een werknemer thuiswerkt normaliter in het woonland belast.

In verband met Corona, waarbij verzocht werd zo veel mogelijk thuis te werken, heeft Nederland met Duitsland en België in afwijking van de belastingverdragen afgesproken dat grensarbeiders die in hun woonland thuiswerken voor hun werkgever in hun werkland, de inkomsten hieruit belast blijven in het werkland. Deze afspraken gelden nog tot 1 oktober 2021. Mogelijk worden deze afspraken verlengd tot eind 2021. Staatssecretaris van Financiën dhr. Vijlbrief heeft aangegeven met Duitsland en België in overleg te willen gaan om de belastingverdragen zodanig te wijzigen dat de werkstaat ten aanzien van een aantal thuiswerkdagen heffingsbevoegd blijft over de inkomsten uit dienstbetrekking. Voor werkgevers en werknemers zal dit goed nieuws zijn.