De TOZO staat voor tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers.

Deze dient als belastbaar inkomen in box 1 meegenomen te worden in de aangiften Inkomstenbelasting/ Premie Volksverzekeringen 2020 en 2021. U dient 50% bij u en uw partner in aanmerking te nemen. Het kan zijn dat een gemeente de overbrugging aan één van de partners voor 100% heeft toegerekend. U kunt dit zelf in de aangiften aanpassen naar 50% - 50%. (voor meer informatie zie ook deze website van de Belastingdienst).