Op de uitbetaalde TOZO-tegemoetkoming is loonheffing ingehouden.

Indien (een deel van) de TOZO terugbetaald dient te worden, kunt u de ingehouden loonheffing in uw aangifte Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen terugontvangen door de terugbetaling als negatief loon in aanmerking te nemen.