Uiterlijk 31 oktober 2021 dient de definitieve berekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de 1e periode aangevraagd te worden bij het UWV, op straffe van terugvordering van het complete voorschot dat u heeft ontvangen.

Vanwege de hoge werkdruk bij de accountants en overige fiscale dienstverleners is goedgekeurd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid W. Koolmees dat de derdenverklaring tevens tot 14 weken na de aanvraag van de definitieve berekening (vaststellingsaanvraag) op uiterlijk 31 oktober 2021 nog kan worden ingediend. Voor de accountantsverklaring gold al de 14 weken uitstel. Bij de vaststellingsaanvraag dient dan aangekruist te worden dat de accountants- of derdenverklaring nog binnen 14 weken wordt ingediend. Naast het indienen van de accountants- of derdenverklaring dient dan ook de definitieve vaststellingsaanvraag (nogmaals) ingediend te worden.

Een derdenverklaring, welke tevens door onder andere een belastingadviseur en een belastingkundige kan worden ingediend, is voor de NOW 1 en 2 noodzakelijk bij een voorschot vanaf € 20.000,- en bij een definitieve subsidie vanaf € 25.000,- en ten aanzien van de NOW 3 en 4 geldt dit vanaf een voorschot en een definitieve subsidie van € 40.000,-. Een accountantsverklaring is bij de NOW 1 en 2 noodzakelijk vanaf een voorschot van € 100.000,- en een definitieve subsidie vanaf € 125.000,- en ten aanzien van de NOW 3 en 4 geldt dit vanaf een voorschot en een definitieve subsidie van € 125.000,-. (zie ook: Vaststelling NOW: Accountantsverklaring | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl).

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het UWV.