Weliswaar heeft de Rechtbank Noord-Holland (zie rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBNNE:2021:3208) in een massale beroepsprocedure tegen de vermogensrendementsheffing in box 3 over de jaren 2017 en 2018 op 2 augustus 2021 beslist dat deze in strijd is met het Europese discriminatieverbod in de zin van artikel 14 EVRM, echter staatssecretaris Vijlbrief ziet hierin nog geen reden tot aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3 (met terugwerkende kracht).

De Hoge Raad moet zich hierover ook nog uitlaten en daarnaast is het volgens Vijlbrief aan het volgende kabinet om hierover knopen door te hakken.