Onze werkwijze en tarieven

onzewerkwijze

Ná uw aanvraag zullen we met u contact opnemen zodat we kunnen achterhalen wat wij voor u kunnen betekenen en van welke diensten u gebruik wilt maken. Indien nodig zal een eerste kennismakingsgesprek bij ons op kantoor worden ingepland. Het eerste kennismakingsgesprek is kosteloos.

Afhankelijk van het type werkzaamheden, werken wij voor een vast bedrag of op basis van het werkelijk aantal bestede uren (regie). De voorkeur gaat hierbij uit naar het hanteren van vaste prijzen, zodat cliënten niet achteraf voor financiële verrassingen komen te staan. In bepaalde gevallen kunnen wij ook op basis van no cure no pay werken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een cliënt voor het opstellen van een bezwaar- en beroepschrift pas hoeft te betalen zodra het bezwaar- dan wel het beroepsschrift (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard.

Ná uw aanvraag en een eventuele kennismaking, zullen wij de uit te voeren werkzaamheden verwerken in een vrijblijvende offerte. Naast een specificatie van de uit te voeren werkzaamheden, bevat de offerte informatie over de kosten, de planning en de Algemene voorwaarden. Ná opdrachtverstrekking zullen de werkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd. Indien gewenst zullen de uitgevoerde werkzaamheden telefonisch worden toegelicht.

Facturen ontvangt u in beginsel digitaal, tenzij u aangeeft dat u de factuur liever per post wilt ontvangen. In sommige gevallen kan om een voorschot gevraagd worden.

Ons uurtarief bedraagt € 100,- exclusief btw (peiljaar 2021).

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar onze Algemene voorwaarden op deze website.